Strona główna

Rodzaje zajęć

Dane kontaktowe

Aktywni użytkownicy

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 
Będzie kontynuacja "Więcej, lepiej, ciekawiej..." PDF Drukuj Email
Gmina Wielka Wieś na realizacje projektu Więcej, lepiej, ciekawiej… 2 – zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś” otrzyma dofinansowanie ponad 1,14 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
We wrześniu 2009 roku rozpocznie się realizacja projektu „Więcej, lepiej, ciekawiej… 2 – zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do uczniów wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów na terenie naszej Gminy. Umożliwia on prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego, języka polskiego, matematyki, informatyki, przyrody z elementami ekologii, fizyki i chemii przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego, ICT (technologie informacyjno – komunikacyjne) oraz wyjazdy na wydarzenia kulturalne.
Projekt stanowi kontynuację projektu „Więcej, lepiej, ciekawiej… – zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś”, który realizowany był w zeszłym roku szkolnym.
Prace nad projektem „Więcej, lepiej, ciekawiej… 2 – zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś” rozpoczęły się już w grudniu 2008 roku. Prowadzone one były wspólnie przez przedstawicieli szkół i Urzędu Gminy. Konieczne było stworzenie wniosku aplikacyjnego, który później poddany został ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów. W konkursie startowały prawie wszystkie gminy z całego województwa małopolskiego. Wniosek Gminy Wielka Wieś z 89,5 pkt znalazł się na 24 miejscu listy rankingowej na 280 złożonych ogółem wniosków!
Najważniejszym celem projektu jest stworzenie możliwości uczniom z terenu gminy do rozwijania pasji naukowych, jak również wyposażenia ich w praktyczne umiejętności pozwalające w przyszłości kreować własne ścieżki edukacyjne i zawodowe. Projekt daje również szanse słabszym uczniom na nadrobienie zaległości i poszerzenie wiedzy, co w konsekwencji pozwoli im zrównać się poziomem z najlepszymi.
Projekt zakłada organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę: w Bęble, Będkowicach, Białym Kościele, Modlnicy, Wielkiej Wsi oraz gimnazjach: w Białym Kościele i Modlnicy.
Więcej…
 
Spotkanie podsumowujące projekt „Więcej, lepiej, ciekawiej... - zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś” PDF Drukuj Email
Zakończył się okres realizacji projektu „Więcej, lepiej, ciekawiej... - zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach którego zorganizowano dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół w gminie – podstawowych: w Bęble, Będkowicach, Białym Kościele, Modlnicy, Wielkiej Wsi oraz gimnazjach: w Białym Kościele i Modlnicy. W celu podsumowania realizacji projektu spotkał się zespół zarządzający projektem.
 
Projekt trwał przez cały rok szkolny 2008/2009 - obejmował 3 moduły dopasowane do potrzeb uczniów: Moduł I zajęcia wyrównawcze – dla uczniów zagrożonych wykluczeniem z systemu edukacyjnego, mających duże zaległości. Moduł II zajęcia rozwijające – dla uczniów chcących poszerzać wiedzę i umiejętności. Moduł III doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość – dla uczniów z gimnazjów.
W ramach modułu I zajęcia wyrównawcze realizowane były przedmioty: j. angielski, matematyka, j. polski, fizyka, chemia. Moduł II zajęcia rozwijające: j. angielski, informatyka, ICT (technologie informacyjno – komunikacyjne), zajęcia przyrodnicze z elementami ekologii oraz wyjazdy na wydarzenia kulturalne. Moduł III to zajęcia tylko dla gimnazjów: doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość.

Celem ogólnym projektu było  zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z terenu Gminy Wielka Wieś poprzez dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania pozytywnych wyników w nauce (moduł I zajęcia wyrównawcze) oraz rozwijanie kompetencji kluczowych (moduł II zajęcia rozwijające, moduł III doradztwo zawodowe i zajęcia z przedsiębiorczości).
 
Więcej…
 
Wycieczka przyrodniczo – ekologiczna „Szlakiem Orlich Gniazd” grupy przyrodników ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi w ramach realizacji zajęć rozwijających „Nieskończona różnorodność przyrody” PDF Drukuj Email
Dnia 16 czerwca pasjonaci zajęć przyrodniczych uczestniczyli w zwiedzaniu wspaniałych i ciekawych miejsc, które są elementem dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego naszego kraju i najbliższej okolicy.
 
Wycieczce przewodniczył pracownik Zakładu Dydaktyki OPN, pan R. Glanowski. Pierwszym etapem podróży po „Szlaku Orlich Gniazd” był kościółek na wodzie, następnie trasa wiodła koło młyna zbożowego i kanału Młynówka. Punktem docelowym był zamek w Grodzisku. Jest to budynek z XVII w., dawniej pełnił funkcje obronne, był miejscem spotkań młynarzy a obecnie jest to kościółek z zachowaną  architekturą. Kolejnym miejscem do zwiedzania okazał się dworek p. Nowaków, położony w miejscowości Tarnawa. Niezapomnianym wrażeniem było Źródełko Jordan z czystą, krystaliczną wodą znajdujące się w Ściborzycach. Końcowym etapem wycieczki było zwiedzanie XIII-wiecznego zamku obronnego w Wysocicach. Obecnie jest to jeden z najstarszych obronnych kościołów w małopolsce. Piękne widoki na Górę Chełmową, Dolinę Zachwytu, Dłubniański Park Krajobrazowy, liczne skałki i  wąwozy towarzyszyły zwiedzającym unikatowe miejsca o walorach przyrodniczych i historycznych.
Była to ostatnia wycieczka planowana na br. szkolny w ramach projektu unijnego „Więcej, lepiej, ciekawiej...- zajęcia pozalekcyjne w gminie Wielka Wieś” dofinansowanego ze środków EFS.
Opiekun grupy i uczestnicy zajęć dziękują koordynatorom ds. projektu i tym którzy wspierali naszą działalność w odkrywaniu tajemnic przyrody i dbaniu o jej dobro.
Opiekunowie grupy: B. Marzec, M. Stochalska-Budzyn
 
 
Ekolodzy ze szkoły w Wielkiej Wsi w Oczyszczalni Ścieków w Giebułtowie PDF Drukuj Email

W ramach realizacji zajęć rozwijających „Nieskończona różnorodność przyrody” w piątek 15 maja 2009 r. uczniowie pod opieką Prezesa Gminnego Zakładu Komunalnego - p. Stanisława Boronia zwiedzili pobliski zakład oczyszczania ścieków.
 
Celem wyjazdu było kształtowanie postaw proekologicznych poprzez uświadomienie uczniom jak bardzo ludzie zanieczyszczają wodę i ile pracy należy włożyć aby była ona zdatna do powtórnego użycia. Uczniowie poznali pracę poszczególnych urządzeń zakładu. Śledzili mechanizm usuwania odpadów przez sito oraz „przeróbkę” wody w odstojniku. Mieli możliwość porównać wygląd wody na wejściu z przepompowni z jakością wody na wyjściu do cieku. Zainteresowali się również wykorzystaniem zbieranego osadu z prasy dla celów rolniczych. Mimo, iż podczas pobytu w oczyszczalni nie było „pięknych zapachów” wszystkim nie są już obce pojęcia typu: ściek, zrzut, kanalizacja, sedymentacja i inne.
Wycieczka odbyła się w ramach projektu unijnego „Więcej, lepiej, ciekawiej... – zajęcia pozalekcyjne w gminie Wielka Wieś” dofinansowanego ze środków EFS.
Opiekunowie dziękują Panu Boroniowi za umożliwienie na terenie zakładu kontynuacji zajęć warsztatowych „Woda z wodociągu wiejskiego”.

Opiekunowie grupy: B. Marzec, M. Stochalska-Budzyn.

Zdjęcia z wizyty w oczyszczalni >>

 
«PoczątekPoprzednia123456NastępnaOstatnie»

Strona 1 z 6
 
spacer