Strona główna

Rodzaje zajęć

Dane kontaktowe

Aktywni użytkownicy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Będzie kontynuacja "Więcej, lepiej, ciekawiej..." PDF Drukuj Email
Gmina Wielka Wieś na realizacje projektu Więcej, lepiej, ciekawiej… 2 – zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś” otrzyma dofinansowanie ponad 1,14 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
We wrześniu 2009 roku rozpocznie się realizacja projektu „Więcej, lepiej, ciekawiej… 2 – zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do uczniów wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów na terenie naszej Gminy. Umożliwia on prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego, języka polskiego, matematyki, informatyki, przyrody z elementami ekologii, fizyki i chemii przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego, ICT (technologie informacyjno – komunikacyjne) oraz wyjazdy na wydarzenia kulturalne.
Projekt stanowi kontynuację projektu „Więcej, lepiej, ciekawiej… – zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś”, który realizowany był w zeszłym roku szkolnym.
Prace nad projektem „Więcej, lepiej, ciekawiej… 2 – zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś” rozpoczęły się już w grudniu 2008 roku. Prowadzone one były wspólnie przez przedstawicieli szkół i Urzędu Gminy. Konieczne było stworzenie wniosku aplikacyjnego, który później poddany został ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów. W konkursie startowały prawie wszystkie gminy z całego województwa małopolskiego. Wniosek Gminy Wielka Wieś z 89,5 pkt znalazł się na 24 miejscu listy rankingowej na 280 złożonych ogółem wniosków!
Najważniejszym celem projektu jest stworzenie możliwości uczniom z terenu gminy do rozwijania pasji naukowych, jak również wyposażenia ich w praktyczne umiejętności pozwalające w przyszłości kreować własne ścieżki edukacyjne i zawodowe. Projekt daje również szanse słabszym uczniom na nadrobienie zaległości i poszerzenie wiedzy, co w konsekwencji pozwoli im zrównać się poziomem z najlepszymi.
Projekt zakłada organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę: w Bęble, Będkowicach, Białym Kościele, Modlnicy, Wielkiej Wsi oraz gimnazjach: w Białym Kościele i Modlnicy.
Więcej…
 
Spotkanie podsumowujące projekt „Więcej, lepiej, ciekawiej... - zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś” PDF Drukuj Email
Zakończył się okres realizacji projektu „Więcej, lepiej, ciekawiej... - zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach którego zorganizowano dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół w gminie – podstawowych: w Bęble, Będkowicach, Białym Kościele, Modlnicy, Wielkiej Wsi oraz gimnazjach: w Białym Kościele i Modlnicy. W celu podsumowania realizacji projektu spotkał się zespół zarządzający projektem.
 
Projekt trwał przez cały rok szkolny 2008/2009 - obejmował 3 moduły dopasowane do potrzeb uczniów: Moduł I zajęcia wyrównawcze – dla uczniów zagrożonych wykluczeniem z systemu edukacyjnego, mających duże zaległości. Moduł II zajęcia rozwijające – dla uczniów chcących poszerzać wiedzę i umiejętności. Moduł III doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość – dla uczniów z gimnazjów.
W ramach modułu I zajęcia wyrównawcze realizowane były przedmioty: j. angielski, matematyka, j. polski, fizyka, chemia. Moduł II zajęcia rozwijające: j. angielski, informatyka, ICT (technologie informacyjno – komunikacyjne), zajęcia przyrodnicze z elementami ekologii oraz wyjazdy na wydarzenia kulturalne. Moduł III to zajęcia tylko dla gimnazjów: doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość.

Celem ogólnym projektu było  zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z terenu Gminy Wielka Wieś poprzez dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania pozytywnych wyników w nauce (moduł I zajęcia wyrównawcze) oraz rozwijanie kompetencji kluczowych (moduł II zajęcia rozwijające, moduł III doradztwo zawodowe i zajęcia z przedsiębiorczości).
 
Więcej…
 
Wycieczka przyrodniczo – ekologiczna „Szlakiem Orlich Gniazd” grupy przyrodników ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi w ramach realizacji zajęć rozwijających „Nieskończona różnorodność przyrody” PDF Drukuj Email
Dnia 16 czerwca pasjonaci zajęć przyrodniczych uczestniczyli w zwiedzaniu wspaniałych i ciekawych miejsc, które są elementem dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego naszego kraju i najbliższej okolicy.
 
Wycieczce przewodniczył pracownik Zakładu Dydaktyki OPN, pan R. Glanowski. Pierwszym etapem podróży po „Szlaku Orlich Gniazd” był kościółek na wodzie, następnie trasa wiodła koło młyna zbożowego i kanału Młynówka. Punktem docelowym był zamek w Grodzisku. Jest to budynek z XVII w., dawniej pełnił funkcje obronne, był miejscem spotkań młynarzy a obecnie jest to kościółek z zachowaną  architekturą. Kolejnym miejscem do zwiedzania okazał się dworek p. Nowaków, położony w miejscowości Tarnawa. Niezapomnianym wrażeniem było Źródełko Jordan z czystą, krystaliczną wodą znajdujące się w Ściborzycach. Końcowym etapem wycieczki było zwiedzanie XIII-wiecznego zamku obronnego w Wysocicach. Obecnie jest to jeden z najstarszych obronnych kościołów w małopolsce. Piękne widoki na Górę Chełmową, Dolinę Zachwytu, Dłubniański Park Krajobrazowy, liczne skałki i  wąwozy towarzyszyły zwiedzającym unikatowe miejsca o walorach przyrodniczych i historycznych.
Była to ostatnia wycieczka planowana na br. szkolny w ramach projektu unijnego „Więcej, lepiej, ciekawiej...- zajęcia pozalekcyjne w gminie Wielka Wieś” dofinansowanego ze środków EFS.
Opiekun grupy i uczestnicy zajęć dziękują koordynatorom ds. projektu i tym którzy wspierali naszą działalność w odkrywaniu tajemnic przyrody i dbaniu o jej dobro.
Opiekunowie grupy: B. Marzec, M. Stochalska-Budzyn
 
 
Ekolodzy ze szkoły w Wielkiej Wsi w Oczyszczalni Ścieków w Giebułtowie PDF Drukuj Email

W ramach realizacji zajęć rozwijających „Nieskończona różnorodność przyrody” w piątek 15 maja 2009 r. uczniowie pod opieką Prezesa Gminnego Zakładu Komunalnego - p. Stanisława Boronia zwiedzili pobliski zakład oczyszczania ścieków.
 
Celem wyjazdu było kształtowanie postaw proekologicznych poprzez uświadomienie uczniom jak bardzo ludzie zanieczyszczają wodę i ile pracy należy włożyć aby była ona zdatna do powtórnego użycia. Uczniowie poznali pracę poszczególnych urządzeń zakładu. Śledzili mechanizm usuwania odpadów przez sito oraz „przeróbkę” wody w odstojniku. Mieli możliwość porównać wygląd wody na wejściu z przepompowni z jakością wody na wyjściu do cieku. Zainteresowali się również wykorzystaniem zbieranego osadu z prasy dla celów rolniczych. Mimo, iż podczas pobytu w oczyszczalni nie było „pięknych zapachów” wszystkim nie są już obce pojęcia typu: ściek, zrzut, kanalizacja, sedymentacja i inne.
Wycieczka odbyła się w ramach projektu unijnego „Więcej, lepiej, ciekawiej... – zajęcia pozalekcyjne w gminie Wielka Wieś” dofinansowanego ze środków EFS.
Opiekunowie dziękują Panu Boroniowi za umożliwienie na terenie zakładu kontynuacji zajęć warsztatowych „Woda z wodociągu wiejskiego”.

Opiekunowie grupy: B. Marzec, M. Stochalska-Budzyn.

Zdjęcia z wizyty w oczyszczalni >>

 
«PoczątekPoprzednia123456NastępnaOstatnie»

Strona 1 z 6
 
spacer